Andreas Argirakis — 2016 05 24

2Engagerande frukostmöte om kundlojalitet och digitalisering

Vårt frukostseminarium i Göteborg nyligen visade att kundlojalitet är ett tema som engagerar, och digitalisering är något som berör alla just nu. Ralf Blomqvist inledde med att prata om hur spelplanen förändras i en digital omställning och vad det innebär för arbetet med kundlojalitet och kunddialog. ”Vi


Andreas Argirakis — 2016 02 02

7 sätt att göra ditt lojalitetsprogram mera framgångsrikt

Lojalitetsprogram och kundklubbar har på ett par decennier blivit en del av de flesta konsumenters vardag, och ingår i de flesta marknadsförares verktygslåda. Självklart, kan tyckas – men ett lojalitetsprogram innebär samtidigt ett långsiktigt åtagande gentemot dina kunder. Innan du startar ett lojalitetsprogram, eller gör om ett befintligt, finns det några saker som


Dialog — 2015 08 26

Framtidens lojalitetsprogram är kundunika och mobila

De traditionella kundklubbarna är på väg att spela ut sin roll. Framtidens lojalitetsprogram möjliggör unika kundupplevelser, ger bättre kundinsikt, ökar kundnöjdheten och förbättrar lönsamheten. Det ska vara lönsamt att ta extra väl hand om lojala kunder, säger Tomas Haeger på Main Dialog och Jan Ramsberg på Main Card.

Att identifiera och ta hand om de viktigaste


Dialog — 2015 06 15

RalfBlomqvist

Kundlojalitet i fokus på välbesökt frukostseminarium

Hur jobba med kundlojalitet i en digital omställning? Det var temat för Main Dialogs frukostseminarium i samarbete med Wednesday Relations den 28 maj. Ralf Blomqvist inledde med att tala om hur företagens förmåga att stödja förändrade kundbeteenden och möjliggöra nya konsumtionsupplevelser ställs på allt hårdare prov. Det


Dialog — 2015 03 25

Kundlojalitet måste förtjänas

KUNDLOJALITET ”Är du medlem i vår kundklubb?” är en vanlig fråga i många kundmöten. Svaret blir ofta ja, antalet kundkort, appar och inloggningskoder att hålla reda på blir allt fler.

De förmånsbaserade lojalitetsprogrammen utvecklas och blir allt mer digitala med ett utökat spektrum av förmåner. Eurobonus är ett välkänt exempel där samarbeten över branschgränser skapar nya möjligheter till förmåner. Nu


Dialog — 2014 12 19

Lyckat safari med mobilitet som tema

Den 16-18 november genomfördes det femte dialogsafarit i Main Dialogs regi i samarbete med vår partner Learning Miles. Temat denna gång var mobilitet och vad den betyder för oss, våra liv och våra kundrelationer. Särskilt fokus låg på frågan hur den ökande mobiliteten påverkar arbetet med att bygga kundrelationer och skapa lojalitet.

Temat mobilitet handlade kanske