• vårsyn
 • Det är i kundmötet det avgörs. Det är här som ditt företag blir till och betyder något för kunden.

  Den som har förmågan att kontinuerligt utveckla kundmöten och bygga starka kundrelationer som stödjer företagets mål och infriar kundernas förväntningar blir vinnare. Det är vår fasta övertygelse och ligger till grund för allt vi gör.

  Att möjliggöra och utveckla bra kundmöten kräver både strategisk höjd och genomförandekraft – och erfarenhet av vad som fungerar. Alla kundmöten hänger ihop och därför behöver de utvecklas,  genomföras och utvärderas utifrån en och samma strategi.

 • öka_värdet
 • Öka värdet i dina kundrelationer

  Vi på Main Dialog utvecklar och producerar individualiserad kundkommunikation digitalt och på papper. Syftet är att skapa värde för dina kunder, stärka kundrelationerna och öka ditt företags konkurrenskraft.

  Våra medarbetare hjälper dig från ax till limpa: med rådgivning, utveckling, kommunikation, data management, produktion samt svarshantering och analys. Du får tillgång till all kompetens under ett tak vilket ökar effektiviteten, stärker genomförandekraften och håller kostnaderna under kontroll.

 • Vi erbjuder koncept och lösningar som omfattar hela kundlivscykeln, från kundanskaffning och kundutveckling till förebyggande och uppföljning av kundavhopp. Se exempel nedan.

  Kunddialog
  Koncept, processer och verktyg för kund- och händelsedriven kommunikation är vår kärnkompetens. Vi har lång erfarenhet av att utveckla och drifta dialogprogram i en rad olika branscher.

  MyView ©
  Relationsbokslut som bygger på regelbundna (oftast årliga) avstämningar med kunder har används framgångsrikt av framsynta kundcentriska företag i Norden i många år. Det ger kundrelationerna ett nav att bygga nya kundmöten på.

  MyInvoice ©
  Värdeskapande faktura – tar dina fakturor in i framtiden och gör dem till värdeskapande dokument snarare än en kostnad.  Vi vet att dina kunder läser fakturorna och genom att utgå från den kundspecifika informationen på fakturan och addera olika mervärden kan fakturan vitaliseras och bli en relevant och viktig del av kunddialogen. Det kan vara information som är värdefull för kunden, varumärkesbyggande  moduler eller varför inte kundspecifika försäljningsbudskap.

 • Rådgivning

  Förutom våra koncept med tillhörande tjänster agerar vi ofta som rådgivare i olika kundrelaterade sammanhang. Oavsett bransch erbjuder vi expertis och rådgivningsstöd i frågor som rör till exempel kunddrivet strategiarbete, erbjudandeutveckling och kunddialog. I tillägg skapar egenutvecklade metoder och verktyg resultat som gör skillnad för våra kunder.
  Många av våra uppdrag börjar med rådgivning. Det är kanske inte så konstigt då varje företag måste tänka till och arbeta med sina kundrelationer på ett sätt som passar just dem – och framförallt deras kunder. Det viktigaste är inte vad man gör, utan varför man gör det och hur det genomförs. Här kan vi vägleda er så att ni hittar just er väg framåt.

  Produktion

  Digital och/eller pappersburen kommunikation? Kunden väljer. Med modern teknik och en kombination av olika kanaler kan vi hjälpa er att nå era kunder med skräddarsydda budskap i den eller de kanaler som de önskar. Det gäller också postal kommunikation som tack vare teknikutvecklingen fortfarande har en viktig roll att spela. Vi har lång erfarenhet av avancerat variabelt digitaltryck i stora volymer liksom att drifta digitala lösningar. Vi ser till att digital och postal kommunikation samspelar och är vana att arbeta integrerat mot CRM-system och kunddatabaser. Vi erbjuder även kanaloberoende lösningar för svarshantering och analys.

 • grupp
 • Välkommen till oss på Main Dialog

  Människor är vad det handlar om. I dagens teknikdrivna värld där utvecklingen kontinuerligt ger oss nya möjligheter att kommunicera med varandra, blir det paradoxalt nog allt svårare att nå fram till kunderna och få deras uppmärksamhet.

  Main har arbetat med relationsmarknadsföring i två decennier och är det något vi lärt oss under resan är att aldrig tappa fokus på människan bakom varje kund. Hos dem finns samma behov och förväntningar på relationer och dialog som alltid: att bli sedd, att bli lyssnad på och att erhålla information som upplevs som relevant, personlig och värdefull.

  Med en sådan utgångspunkt som tillåts genomsyra hela genomförandet – från idé till utvärdering – blir inte tekniken ett hinder utan en möjlighet att göra kommunikationen ännu bättre och alltmer på kundernas villkor. Det är det vi kallar individualiserad kundkommunikation.

  Hos oss finns människor som tror på och brinner för detta synsätt och som har erfarenheten och verktygen att omsätta det i praktisk handling. Det är inga konstigheter, det som behövs är att se kunden och att agera utifrån det.

 • books
 • Våra medarbetare har på olika sätt bidragit till utvecklingen av området kundrelationer. Bland annat genom att skriva ett antal böcker som fått stor spridning. Men också genom att medverka som experter i olika publika och företagsinterna sammanhang.

  Den första boken Relationsmarknadsföring – den första i Norden inom ämnesområdet – publicerades av IHM Förlag för drygt tjugo år sedan och flera upplagor senare används den fortfarande i utbildningar och av praktiker.

  Några år senare publicerade sedan samma förlag en uppföljare Kvalitetsutveckling som var en introduktion av området, men som också kan ses som den andra sidan av myntet relationsmarknadsföring då den med samma utgångspunkt – kunden – beskriver hur man arbetar med kvalitet i alla led och kontakter

  Beställ ditt eget exemplar: Skriv ett mail till oss, men glöm inte att nämna bokens titel i mailet och skicka det till info@maindialog.se

 • books
 • Tre år senare publicerade Liber Det Kundnära företaget som är en vidareutveckling av Relationsmarknadsföring och som beskriver olika perspektiv av och metoder för att arbeta med kundrelationer. Beställ ditt eget exemplar av Det Kundnära företaget här.

  Några år senare skrev vi sedan en engelsk bok Customer Relationship Development (CRD) som med utgångspunkt i några av våra kundcase beskriver hur företag på ett smart och effektivt sätt kan komma igång med sitt (C)RM-arbete och skapa värde för sina kunder. Beställ ditt eget exemplar av Customer Relationship Development här.

  Beställ ditt eget exemplar: Skriv ett mail till oss, men glöm inte att nämna bokens titel i mailet och skicka det till info@maindialog.se