Main Breakfast: Future Mobilities
Recently, we had the pleasure of welcoming professors Anthony Elliott and Sven Kesselring to our Gothenburg office for a breakfast session on "Future Mobilities".

Det är i mötet med kunden det avgörs.

Välkommen till oss på Main.

Det är i mötet med kunden det avgörs. Det är här som ditt företag blir till och betyder något för kunden. Den som har förmågan att kontinuerligt utveckla relevanta kundmöten och bygga kundrelationer som möter och överträffar kundernas förväntningar kommer att vara vinnare. Det är vår övertygelse och ligger till grund för allt vi gör. Av erfarenhet vet vi att företag som utvecklar sin förmåga att arbeta kundcentrerat stärker sin konkurrenskraft.

Vi är

Main är en konsult- och kommunikationsbyrå som hjälper företag att utveckla starka kundrelationer.

Main bygger på en vilja och tro på att företag vill och kan bli bättre på att sköta sina kundrelationer och att det är grunden för goda affärer. Förväntningarna på relationen är likartad oavsett bransch: att bli sedd, att bli lyssnad på och att få information som upplevs som relevant, personlig och värdefull är nyckeln till framgång. Tappa därför aldrig fokus på människan bakom varje kund.

Med det som utgångspunkt är det naturligt att se tekniken som en möjliggörare. Den kan bidra till att öka kundkännedomen och göra kommunikationen ännu bättre och mer personlig. Vi kallar det individualiserad kundkommunikation.

Vi har erfarenhet och passion för kundkommunikation som når fram och skapar resultat. Och vi har verktygen för att omsätta det i praktisk handling.

Vi gör

Skapa resultat med individualiserad kundkommunikation.

Vi har erfarenhet och passion för kundkommunikation som når fram och skapar resultat. Och vi har verktygen för att omsätta det i praktisk handling.

Du kan få hjälp med helheten eller med en specifik del.

Insikt och strategi

Dialoger och program

Innehåll och teknik

Kontakt

Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta gärna oss så berättar vi mer om hur vi kan inspirera och stödja ert kundarbete.

Tomas Haeger
Vd och försäljning
+46 733 414 420
tomas.haeger@maindialog.se

Ralf Blomqvist
Ansvarig Konsulting
+358 400 56 42 72
ralf.blomqvist@maindialog.se

Johan Dahl
Ansvarig Kommunikation
+46 733 414 421
johan.dahl@maindialog.se

Main Dialog | Västra Hamngatan 12 | 411 17 Göteborg | Tel: 031-15 04 90